top of page

Nuorten yrittäjyyspolut –hanke

nupo-prosessi-2_31093210.png

Hankkeessa kuvataan nuorten nykyisiä ja tulevia polkuja erilaisille alueille sijoittuvaan yrittäjyyteen sekä tunnistetaan niihin liittyvät nykyiset ja tulevat mahdollisuudet, esteet ja toimenpidetarpeet. Hankkeessa on neljä työpakettia: 1) Mitkä tekijät edistävät ja rajoittavat nuorten ryhtymistä yrittäjiksi erilaisilla alueilla; 2) Millaisia rajoitteita nuorilla nykyisin on yrittäjyyspolulla etenemisessä erilaisilla alueilla; 3) Millaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita tuleva toimintaympäristö asettaa nuorten yrittäjyydelle; 4) Millä toimenpiteillä nykyisiä ja ennakoituja rajoitteita nuorten yrittäjyydelle voitaisiin lieventää tai poistaa.

 

Kokonaisuutena tutkimushanke avaa yrittäjyysprosessin ensisijaisesti yrittäjän henkilökohtaisen kokemusmaailman näkökulmasta, koska yrittäjyydessä on aina kyse yksittäisen henkilön valinnoista. Tässä suhteessa tutkimus tuottaa uudenlaista tietoa, jossa maaseudun yrittäjyys jäsentyy monipolvisena henkilökohtaisena valintaprosessina ja –puuna. Erilaiset markkinoiden, alueiden, sidosryhmien ja yhteiskuntapolitiikan tarjoamat mahdollisuudet ja asettamat esteet pystytään kiinnittämään yrittäjyysprosessin kannalta kriittisiin pisteisiin.

 

Hankkeen toteuttaa Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistosta ja sen kesto on 1.4.2018-31.12.2019. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö (Makera/maaseutututkimus).

bottom of page